ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

โทร : 02-942-8960-3 ต่อ 306

แฟกซ์

02-9405413