รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

TOYARCH 2022: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่เล่นเพื่อเติมเต็มธรรมชาติสำหรับเด็ก อุทยานสวนสุนทรไดโนเสาร์ อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โดย ไตร วุฒิกมลชัย บัณฑิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

Comments are closed.