DESIGN COMPETITION STUDENT AWARDS 2023

TOYARCH 2023: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม ขอแสดงความยินดี ภาคภูมิใจ และดีใจอย่างมากกับนิสิตทั้ง 5 คน นายจิรภัทร จันทรวิศรุต ชั้นปีที่ 5 นายภราดร มณีนิล ชั้นปีที่ 5 นายพราว ถาวร ชั้นปีที่ 5 นางสาวรมิดา พันธุ์ยุรา ชั้นปีที่ 4 นายพุฒิภัทร สุทธิจันทร์นภา ชั้นปีที่ 4 หลังจากที่ทีมได้ทำงานร่วมกันมาอย่างหนักหน่วง สามารถคว้ารางวัล Excellent Award และ Popular Vote มาได้ สมกับความพยายามและความตั้งใจ ที่ไม่เคยย่อท้อ ในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม ทางสมาชิกในทีมได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมงาน workshop และการประกวดแบบต่างๆ มาใช้ในการประกวดแบบ DESIGN COMPETITION STUDENT AWARDS 2023 กับ L49 ในหัวข้อ Bangkok’s Green Public Park in 2063 ในครั้งนี้ และเป็นความร่วมมือการทำงานระหว่างนิสิต [...] Read more

รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

TOYARCH 2023: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์เพื่อเรียนรู้ธรณีวิทยาและการอยู่ร่วมกัน ท้องทะเลดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ โดย เจนวิทย์ ปุราชะกา บัณฑิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย Read more

LANDSCAPEDIA 2023

รวบรวมผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 1 -5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 https://www.facebook.com/100051375942289/posts/pfbid02aVcWtQtaiKKcE2rRRzWqnDxawuDxnSqGwUjibazZYVyBFV4uHxrJ7ZuSaDPGG43Ml/?mibextid=cr9u03  Read more

รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

TOYARCH 2022: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่เล่นเพื่อเติมเต็มธรรมชาติสำหรับเด็ก อุทยานสวนสุนทรไดโนเสาร์ อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดย ไตร วุฒิกมลชัย บัณฑิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย Read more

รวบรวมผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2563-2564

รวบรวมผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 2 -5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2564 https://issuu.com/landscapedia/docs/landscapedia2022?fbclid=IwAR3iqd1GntpaKJg4YgkUTrCVTBVvQuRfa7i79foZMVOsIm-SZEqa8SwyWgw Read more

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมV

เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2565 รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล ผศ.ดร.ชวาพร ศักดิ์ศรี และ อ.ดร.นัฐศิพร แสงเยือน คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 โดยนิสิตได้ทำเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 1. เรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ผ่านกิจกรรมไนท์ซาฟารี และการสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยมีวิทยากรจากกรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2. เรียนรู้กระบวนการจัดการพรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมจาก บริษัท Green Space จำกัด และแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมนันทนาการภายในโครงการ Esc base camp เขาใหญ่ ปราจีนบุรี 3. นิสิตทำการสำรวจข้อมูลสำหรับโครงการออกแบบ วางผังภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในจังหวัดปราจีนบุรี 4. นิสิตได้นำเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ กับ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอบต.เมืองเก่า ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นพื้นที่หน่วงน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด ควบคู่ไปกับการตอบสนองกิจกรรมนันทนาการและการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับจังหวัดปราจีนบุรี โดยดำเนินการภายใต้โครงการเรียนร่วมสร้าง ระหว่างภาควิชาและหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป Read more
<nav class="navigation pagination" role="navigation"> <h2 class="screen-reader-text">Posts navigation</h2> <div class="nav-links"><span class='page-numbers current'>1</span> <a class='page-numbers' href='https://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/2/'>2</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class='page-numbers' href='https://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/7/'>7</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/2/">Next</a></div> </nav>