เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แล้ววันนี้

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📢 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สามารถดูรายละเอียดได้ที่

Master of Landscape Architecture

รายละเอียดหลักสูตร ภ.สถ.ม.  (FULL)

Doctor of Philosophy Program in Landscape Architecture

รายละเอียดหลักสูตร ปร.ด. (ภูมิสถาปัตยกรรม)  (FULL)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📨 la.kasetsart@gmail.com

Comments are closed.