LANDSCAPEDIA 2023

รวบรวมผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 1 -5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 https://www.facebook.com/100051375942289/posts/pfbid02aVcWtQtaiKKcE2rRRzWqnDxawuDxnSqGwUjibazZYVyBFV4uHxrJ7ZuSaDPGG43Ml/?mibextid=cr9u03  Read more

รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

TOYARCH 2022: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่เล่นเพื่อเติมเต็มธรรมชาติสำหรับเด็ก อุทยานสวนสุนทรไดโนเสาร์ อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดย ไตร วุฒิกมลชัย บัณฑิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย Read more

รวบรวมผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2563-2564

รวบรวมผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 2 -5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2564 https://issuu.com/landscapedia/docs/landscapedia2022?fbclid=IwAR3iqd1GntpaKJg4YgkUTrCVTBVvQuRfa7i79foZMVOsIm-SZEqa8SwyWgw Read more

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมV

เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2565 รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล ผศ.ดร.ชวาพร ศักดิ์ศรี และ อ.ดร.นัฐศิพร แสงเยือน คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 โดยนิสิตได้ทำเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 1. เรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ผ่านกิจกรรมไนท์ซาฟารี และการสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยมีวิทยากรจากกรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2. เรียนรู้กระบวนการจัดการพรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมจาก บริษัท Green Space จำกัด และแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมนันทนาการภายในโครงการ Esc base camp เขาใหญ่ ปราจีนบุรี 3. นิสิตทำการสำรวจข้อมูลสำหรับโครงการออกแบบ วางผังภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในจังหวัดปราจีนบุรี 4. นิสิตได้นำเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ กับ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอบต.เมืองเก่า ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นพื้นที่หน่วงน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด ควบคู่ไปกับการตอบสนองกิจกรรมนันทนาการและการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับจังหวัดปราจีนบุรี โดยดำเนินการภายใต้โครงการเรียนร่วมสร้าง ระหว่างภาควิชาและหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป Read more

2022 Guest Lecture Series on Landscape and Urban Health

ขอเชิญนิสิต และบุคคลที่สนใจรับฟังการบรรยาย เรื่อง Non-communicable diseases and urban environment in Southeast-Asia ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00น. โดยลิ้งค์ https://bit.ly/landscape-and-urbanhealth หรือ scan QR code ได้เลยค่ะ แล้วพบกันนะคะ Read more

Let’s Talk about Landscape: Embracing the Landscape with Landscape Architect 49

เชิญชวน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมฟังบรรยาย Let’s Talk about Landscape หัวข้อ Embracing the Landscape with Landscape Architect 49 โดยจะมีคุณ อารักษ์ อุยยามะพันธุ์ และทีมงานซึ่งจะเป็นพี่เก่าของเราทั้งหมด (รายชื่อดูตามโปสเตอร์เลยนะคะ) และน้องเติ้ลปี5ที่กำลังทำสหกิจอยู่ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กระบวนการทำงาน ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ แนวคิดในการออกแบบ จนถึง final product รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในระหว่างการทำงานและการแก้ปัญหา ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน เวลา 16:30-18:30 น ณ ห้องประชุมทองพันธ์ พูนสุวรรณ ชั้น 2 แล้วพบกันค่ะ Read more
<nav class="navigation pagination" role="navigation"> <h2 class="screen-reader-text">Posts navigation</h2> <div class="nav-links"><span class='page-numbers current'>1</span> <a class='page-numbers' href='http://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/2/'>2</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class='page-numbers' href='http://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/7/'>7</a> <a class="next page-numbers" href="http://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/2/">Next</a></div> </nav>